మహిళా ఉద్యోగి | Christians Mobile

మహిళా ఉద్యోగి

మహిళా ఉద్యోగి
————————————-

కోడికూతకు..ముoదే నిదుర లేచి..
గడియారం లో ..సెకన్ల ముల్లు లా….
ఇంటిపని …వంట పని…కోసం
చకచకా ..నలువైపులా..తిరుగుతూ..

పిల్లలు …వారి…క్యారియర్ లు..
సద్దడం…లో …కాస్త అయినా
సహాయం వస్తుంది …అని

ఒక…పెద్ద…చేతికోసం…
కాసేపు ..ఎదురుచూసి
గురక..రాగం …రాగయుక్తంగా
వినపడితే….
పోన్లే …పాపం అని…క్షమించి ..

అందరూ…వెళ్లి పోయాక…
కాస్తన్నా…తినే…వ్యవధి ..లేని.
మహిళా ఉద్యోగి..

నడవడం …మరిచిపోయి
పరుగు పరుగున …వెళ్ళి

వృత్తి కి…న్యాయం చేసే …క్రమంలో
క్రొవ్వొత్తి…లా కరుగుతున్న
ఆరోగ్యాన్ని …పక్కన పెట్టి

నలుగురు ఎక్కాల్సిన
ఆటో..లో …పదిమంది ని
ఎక్కించినా…ఓర్చుకొని
అక్కడక్కడ ..ఎదురయ్యే
వికృత..చేష్టలు …చూసి చూడక
అక్కడికక్కడే …మరచిపోయి

అప్పుడప్పుడు ..వినబడే
ద్వందార్థపు…మాటలు..
స్పష్టంగా …విన్నా…విననట్లు
అప్పటికప్పుడే ..వదిలేసి..

ముంచుకొచ్చిన దుఃఖం
ఇంటికొచ్చి …చెప్పుదామనుకుంటే

నీవెంతమటుకు..చనువిచ్చావో…
అని…శల్యపరీక్ష..చేసే…
ఎర్రని…చూపులు..గుర్తొచ్చి
రేపు..స్నేహితురాలికి..చెప్పుకుందాం
అని…బాధను కూడా…వాయిదావేసి…

పొద్దుణ్ణించి చేసిన సేవలో ..
కనీసం …చిన్న…పొగడ్త న్నా…
దొరుకుతుందేమో …అని..వెతికి ..

లోపాలు …సుదీర్ఘమైన
విమర్శలు …మాత్రమే ..దొరికి..

కలుక్కు..మన్న…మనసు

రెండు ..నీటిబొట్లు ..కార్చినా..

మళ్లీ మొదలు పెడుతుంది
అంతే లేని సమస్యల తో..రణం

కేవలం …సానుభూతి ..మాత్రమే
ఆశించే …ఆ…అల్పజీవి ..

తనకోసం ..పదిరూపాయలు
స్వేచ్ఛగా …ఖర్చు పెట్టలేని
సంపాదించే…కడు..పేదరాలు

నడుము వాల్చడానికి
అరగంట ..కేటాయించ లేని
మరజీవితపు..అనవాలు

ఆధునిక జీవిత చదరంగం లో
ఎటుపోవాలో..ఎలావేగాలో..
పాలుపోక …వీలుకాక…
సతమతమౌతున్న…

” మహిళా ఉద్యోగి …”

ఎపుడైనా …
ఎప్పుడూ …అయినా..
ఎదురయితే…
మీ…ఇంట్లో …కూడా…ఉంటే …
నా…తరపున ..తెలపండి ..
శత కోటి….పాదాభివoదనాలు

ఆమెకే …ఈ..కవితాశ్రువులు
ఎప్పటికీ …అoకితాలు

Leave a Comment